správa nemovitostí

řízení & výkon technické správy a údržby budov a technologií

Poskytujeme služby v oblasti facility managementu – technické správy. Naší odpovědností je kompletní řízení a provádění procesu správy technologií, zařízení a objektu. Součástí tohoto procesu je pravidelný reporting provozovateli objektu / technologie. Pro provozovatele připravíme plán údržby a investic na 5 let. Naší snahou a cílem je udržitelnost investice kvalitní a pravidelnou péčí. Součástí péče a plánování je i zvažování a předkládání návrhů, kdy další investice do oprav již není rentabilní a výhodnějším řešením se stává nová investice.

Naše odpovědnost je závazná. Práci, kterou děláme, děláme s hrdostí a osobním zájmem, vybrali jsme si ji, baví nás. Současně je i naší vizitkou a referencí. Naše cíle se odráží ve spokojenosti našich klientů, pro které jsme pracovali a současně pracujeme.

  • vedeme kompletní technickou dokumentaci k objektu, instalovaným technologiím a vybavení
  • zajišťujeme a provádíme běžnou uživatelskou údržbu
  • připravujeme kalkulace odborných servisů a periodické údržby
  • hlídáme plnění dodavatelských smluv, termínů provádění revizí a odborných prohlídek zařízení, technologií daných zákonem
  • provádíme dozor při provádění zásahů servisními firmami, kterým zajišťujeme technickou pomoc a podporu
  • nastavujeme interní procesy pro obsluhu a efektivní uživatelskou údržbu zařízení
  • v souladu s předpisy BOZP a PO pravidelně školíme naše pracovníky
  • Specializovaní technici elektro profesí, vzt a klimatizací, procházejí pravidelným školením a obnovou certifikací v oboru

Zaměřte se na své cíle a o vaše zázemí se postaráme. Budeme skřítci, které uvidíte málokdy, ale uděláme co bude třeba, aby vy jste mohli v klidu rozvíjet své záměry.

Pro Vaše bezpečí: společnost REGIA Facility s.r.o. je pojištěna u Pojišťovny VZP a.s. na škody do výše 5 000 000 Kč.