Technická inspekce nemovitostí:

Zajišťujeme a provádíme technickou inspekci pro vlastníky i nájemce nemovitostí. Inspekce nemovitostí je na podobné úrovni jako audit objektu, který provádíme před zahájením plnění každé zakázky v Technické správě nemovitosti. Audit nebo-li Inspekce nemovitosti nám pomůže odhalit většinu případných i skrytých vad. Na základě tohoto důkladného posudku získáme přehled o stavu nemovitosti, náročnosti údržby a servisů. Audit - inspekce nám pomůže určit správnou cenu služeb pro klienta a zajistit potřebné profese pro plnění zakázky.


Technická inspekce nemovitostí - jako samostatná služba:


S tím, jak se mění struktura trhu a zejména požadavky klientů, jsme se rozhodli technickou inspekci nabízet jako samostatnou službu, jejímž výstupem je písemná zpráva s fotodokumentací a doporučeními pro klienta.

Službu u nás hojně využívají Realitní kanceláře ale i samotní vlastníci nemovitostí a téměř pravidelně už i zájemci o koupi nemovitosti.

Výsledná zpráva s fotodokumentací Vám ušetří čas i peníze:

 • nezřídka odhalí vady, které pomohou při dojednání slevy při koupi nemovitosti
 • včas varuje a poukáže na závažné vady jak stavební, tak technické, které mohou vést i k odmítnutí koupi nemovitosti
 • pomůže při sestavení rozpočtu na případnou rekonstrukci nebo moderizaci nemovitosti i instalovaných technologií

Jak inspekce probíhá a na co se zaměřuje:

Inspekce se zaměřuje na 6 základních okruhů, které kontroluje a hodnotí:

 1. Pozemek

  na kterém se nemovitost nachází z pohledu potřeby a nároků nemovitosti. Z dostupných zdrojů se soustředí na informace o lokalitě, spádovost a vsakovou schopnost půdy, spodní vody, geologickou kvalitu podloží, přístupnost komunikací, náročnost na zasíťování pozemku nebo připravenost k zasíťování.

 2. Statika nemovitosti

  a viditelné vady pláště, úroveň bezpečnosti k plnohodnotnému užívání, správné konstrukční provedení a stav konstrukcí, zejména nosných, stav zajištění a plnění požadavků na požární bezpečnost nemovitosti

 3. Izolační vlastnosti a konstrukce

  proti vodě a její odvádění, zdravotní a hygienická způsobilost, stav konstrukčních a izolačních prvků před vsákavostí dešťové vody a vzdušné vlhkosti. Dále způsoby zajištění větrání a cirkulace vzduchu pro zajištění 

 4. Zvukové, hlukové a tepelně izolační vlastnosti

  jsou typickou vadou konstrukčních prvků a napojení detailů. Tato místa odhalí potencilál budoucích problémů s úniky tepla, pronikání vlhkosti, nadměrné akustické propustnosti a souvisejících akustických a tepelných mostů.

 5. U výplní otvorů, provedení povrchů podlah a stěn

  sledujeme kvalitu z pohledu zachování předepsaných tepelně izolačních vlastností, stálosti materiálů a těsnosti proti vodě, větru a chladu. Zaměřujeme se na kvalitu a správnost ukončení prvků a detailů, u podlah na celistvost podkladové vrstvy.

 6. TZB-technická zařízení a zařizovací předměty

  jsou pečlivě kontrolovány s ohedem na bezpečné a bezvadné používání, funkční bezvadnost a správnost prvedení montáže. U elektro rozvaděčů a rozvodů se zaměřujeme i na odbornou správnost provedení, jelikož el.proud může být životu nebezpečný při špatném provedení elektroinstalací.


Cenové varianty prováděných ispekcí:

Byt

Rodiný dům

Komerční nemovitost

od 4500,- Kč

od 7500,- Kč

od 10500,- Kč

Působíme v Praze a Středočeském kraji. Do vzdálenosti 30Km od našeho sídla neúčtujeme dopravu. Nad 30 Km účtujeme 8,- Kč/Km.

Ceny jsou uvedené bez DPH.