Společnost REGIA Facility s.r.o. vznikla v roce 2012. Zakladatelé a jediní společníci jsou dlouholetými spolupracovníky. Založení společné firmy tak byl další logický vývojový krok. Každý z nás má více jak 15 let praxe na různých profesních i manažerských pozicích. Za naší společnou prací a úsilím od vzniku společnosti stojí již řada spokojených zákazníků. 

V současné době má společnost REGIA Facility s.r.o. své kmenové zaměstance a škálu externích smluvních dodavatelů. Díky tomuto personálnímu a profesnímu zázemí dodáváme komplexní služby a servis.

Nechte se přesvědčit o našich kvalitách: Smlouva na 1/2 roku s možností prolongace na dalších 12/24/36 měsíců. Smlouvu můžete vypovědět ve lhůtě od 3 měsíců. 

Naše společnost je řádně pojištěna na škodu do výše 10.000.000 Kč u Všeobecné Zdravotní Pojišťovny.